Tvangsbruk overfor psykisk utviklingshemmede – og vergens rolle

Dato:
19. januar 2022 00.00 - 23.59
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren

Hva er egentlig tvang og når kan man bruke det- og hva er vergens rolle når tvang er nødvendig?

Webinaret er dessverre avlyst. Vi vil komme tilbake med et nytt tidspunkt senere

Publisert 10.01.2022
Dato:
19. januar 2022 00.00 - 23.59
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren