Tilskudd på velferdsfeltet - webinar

Dato:
7. januar 2022 12.00 - 14.30
Sted:
Online - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Bydeler i Oslo og kommuner i Viken

Du vil få en kort informasjon om de ulike tilskudd Statsforvalteren har på velferdsfeltet med formål, søknadsfrister, rapportering, kontaktpersoner og hvor man ev. finner utfyllende informasjon om søknad og regelverk.

Publisert 26.11.2021
  • Vi sender ut detaljert program dagen før webinaret, så du/dere kan bli med på de deler du/dere har interesse av. 
  • Du kan stille spørsmål i chat direkte med våre saksbehandlere i den tiden vi sender

 

Arbeids og sosialdepartementet:

- Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV - kontoret


Helse og omsorgsdepartementet:

- Kommunalt rusarbeid 

Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging

Tilbud til voksne med behov for langvarig og sammensatt oppfølging

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
Implementering av velferdsteknologiske løsninger 
Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Kunnskapsdepartementet:

Tilskudd knyttet til svømming:

Svømmeopplæring for barn i barnehager.

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever.

Tilskudd knyttet samisk/kvensk/nasjonale minoriteter:

Kompetansehevingstiltak for samisk og nasjonale minoriteter i barnehage.

Tilskudd til opplæring i samisk i videregående.

Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk i videregående

Tilskudd til lokal kompetanseutvikling av ansatte i barnehage og skole:

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen.

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, som også omfatter PPT og andre tjenester i laget rundt barnet.

Barne- og familiedepartementet:

Tilskudd til læringsnettverk i kommunalt barnevern

 

Påmelding på denne lenken innen 05.01.2022 kl 12.00

Dato:
7. januar 2022 12.00 - 14.30
Sted:
Online - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Bydeler i Oslo og kommuner i Viken

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30
Bjørn Tore Kristiansen

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no