Retten til utdanning - i et menneskerettighetsperspektiv

Dato:
22. november 2021 10.00 - 11.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Velferdsprosjektet
Målgruppe:
Alle som jobber i tjenester hvor man møter ungdom med nedsatt funksjonsevne, det kan være Helse- omsorgstjenesten, verger eller NAV kontor mv.

Barnekonvensjonen og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i praksis; – Barnets beste, inkluderende utdanning og tverrfaglig samarbeid.

Publisert 02.07.2021

Nå har vi sendt link til de som har meldt seg på. Ønsker du å få tilsendt linken så send epost til sfovvelferdsprosjekt@statsforvalteren.no

 

Webinaret holdes av Lynn Wandaas, seniorrådgiver/jurist/prosjektleder og Kjell-Olaf Richardsen seniorrådgiver fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

Dato:
22. november 2021 10.00 - 11.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Velferdsprosjektet
Målgruppe:
Alle som jobber i tjenester hvor man møter ungdom med nedsatt funksjonsevne, det kan være Helse- omsorgstjenesten, verger eller NAV kontor mv.