Statsforvalteren og Husbanken ønsker velkommen til Bolig- og velferdskonferansen 2021

Dato:
23. november 2021 10.00 - 24. november 2021 15.00
Sted:
Sundvolden Hotel
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken og Husbanken Øst
Målgruppe:
Ordførere, kommunaldirektører, bydelsdirektører og andre ledere og fagpersoner fra kommunene og bydelene i Oslo og Viken


Alle skal ha et trygt hjem! Statsforvalteren ønsker å tilrettelegge for en sosialt bærekraftig boligpolitikk, og har samordning og samarbeid som tema for årets konferanse. 

Publisert 06.10.2021

Vi vil få innlegg fra blant annet Jan Spurkeland, Petter Dahle og Randi Rosenqvist. Det vil veksles mellom foredrag i plenum og parallellsesjoner. Vi legger til rette for diskusjon og erfaringsutveksling.

Konferansen er ment for ledere og fagpersoner fra kommunene og bydelene i Oslo og Viken. Jobber du med planarbeid, psykisk helse og rus, bolig og booppfølging, Husbankens virkemidler, tjenester levert av Nav, eller har andre oppgaver knyttet til bolig og velferd vil konferansen ha nytteverdi for deg.

Vi skal være i Sundvolden Hall. Her er det fine, store konferanselokaler med tilhørende foaje. Det skal være god nok plass til vi kan ha litt avstand. Pausene er gjort litt ekstra lange så det ikke trenger å bli unødig trengsel foran kaffemaskinen og vi har satt opp tider for innsjekk så det ikke blir kork i resepsjonen. I samarbeid med hotellet har vi tilrettelagt for en konferanse hvor det er hensyntatt at man holder seg smittefri under oppholdet.
Se vedlegg i menyen om praktisk informasjon ved fysisk deltakelse.

Konferansen gjennomføres som et hybridarrangement, det vil si med deltakere både i fysisk i sal og digitalt via nett.

De som følger arrangementet digitalt benytter nettsiden https://www.boligkonferansen.info/

 Her finner du det interaktive programmet for konferansen, og trykker på lenkene til de ulike sesjonene for å komme delta. Produksjonen leveres av Lexia Education, og sendes på plattformen Zoom. For veiledning og support, se menyen for informasjon og veiledning til digital deltagelse.

Vi har bestilt hotellrom til alle med overnatting og Sundvolden er klar med god mat fra morgen til kveld (allergier og andre hensyn er videreformidlet hotellet). Nå mangler det bare konferansedeltagere og foredragsholdere.

Programmet er fullt av spennende foredrag, vi gleder oss til konferanse ! 

Dato:
23. november 2021 10.00 - 24. november 2021 15.00
Sted:
Sundvolden Hotel
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken og Husbanken Øst
Målgruppe:
Ordførere, kommunaldirektører, bydelsdirektører og andre ledere og fagpersoner fra kommunene og bydelene i Oslo og Viken