Offentlig helsearbeid for LIS1

Dato:
19. oktober 2021 08.30 - 20. oktober 2021 16.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
LIS1 med tjeneste i kommuner i Oslo og Viken september 2021 - februar 2022

Dette kurset i offentlig helsearbeid for LIS1-leger dekker obligatoriske læringsmål. Dersom kandidaten ikke får deltatt på kurset, er det kandidaten sitt ansvar i samarbeid med arbeidsgiver/veileder i kommunen å oppnå læringsmålene gjennom aktivitetene som fremgår av den individuelle utdanningsplanen.

Publisert 31.08.2021, Oppdatert 29.09.2021

Kursprogrammet ligger i høyre marg på denne siden. På artikkelsiden «Kurs og gruppeveiledning LIS1 høsten 2021» finner dere et dokument med oversikt over ulike nettressurser som kan være nyttige for arbeidshverdagen og supplerer det som blir forelest på kurset. I denne oversikten finner dere også lenker til de nettsider og veiledere som er anbefalt forarbeid til kurset. Det forventes imidlertid at alle deltakerne har gjennomført NAV sitt e-læringskurs i sykmeldingsarbeid før kurset, da en av forelesningene bygger på denne forutsetningen. Vi oppfordrer tilsvarende også til å gå gjennom presentasjonen vi har lagt ut om førerkort og helsekrav, da godt kjennskap til innholdet er en forutsetning for å kunne følge med i de praktiske øvelsene på kurset, siden vi ikke legger opp til å bruke tid på basal teori. Innholdet i både NAV-kurset og førerkortpresentasjonen vil dere for øvrig ha god nytte av fra første dag i allmennpraksis.

Det er 115-120 LIS1-leger som skal gjennomføre kurset. Av pedagogiske grunner har vi ordinært fordelt deltakerne på to like fremmøtekurs, som har vært avholdt i henholdsvis Drammen og Ski. Grunnet smittesituasjonen vil vi også denne høsten i stedet gjennomføre kurset som et felles webinar for alle, og dette holdes 19.-20.10.21. Kurset starter kl. 08.30 og slutter kl. 16.00 begge dager.

Viktig: For å være med på kurs, må dere melde dere på elektronisk i påmeldingsmodulen nedenfor. Den elektroniske registeringen er en forutsetning for at vi skal kunne utstede kursbevis med læringsmål etter kursslutt.

NB:
Også de som ikke skal være med på kurset må gå inn i påmeldingsmodulen
for å bekrefte at de ikke skal delta (krysse av for svaralternativet «Nei»).

Påmeldingsfristen er snarest!

Dato:
19. oktober 2021 08.30 - 20. oktober 2021 16.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
LIS1 med tjeneste i kommuner i Oslo og Viken september 2021 - februar 2022

Kontaktpersoner