Vikenkonferansen

Dato:
25. oktober 2021 - 26. oktober 2021
Sted:
Sundvolden hotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken, KS Viken og Viken fylkeskommune
Målgruppe:
Ordførere og rådmenn/ kommunedirektører/ rådmenn

Den planlagte kommunekonferansen for 2020, som på grunn av pandemien har blitt flyttet mange ganger gjennomføres nå i oktober 2021.

Publisert 09.03.2020, Oppdatert 29.09.2021

Statsforvalteren for Oslo og Viken inviterer i samarbeid med KS Viken og Viken fylkeskommune til en felles to dagers konferanse. Vi ønsker å skape en felles møteplass for å belyse regionens og kommunenes utfordringer og muligheter på tvers av forvaltningsnivåene.

Målgruppen for konferansen er ordførere/byrådsleder og kommunedirektører/rådmenn i Oslo og Viken.

Påmeldingen gjøres gjennom denne lenken:  https://response.questback.com/ofk/yfs34wg75p innen 10. oktober.

Mer informasjon kommer i løpet av kort tid.

Dato:
25. oktober 2021 - 26. oktober 2021
Sted:
Sundvolden hotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken, KS Viken og Viken fylkeskommune
Målgruppe:
Ordførere og rådmenn/ kommunedirektører/ rådmenn