Fagsamling i plan- og bygningsrett

Dato:
27. oktober 2021 10.00 - 14.00
Sted:
Digitalt - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren ved juridisk avdeling
Målgruppe:
Plan- og bygningsavdelingene i kommunene i Oslo og Viken

Juridisk avdeling skal ha digital fagsamling for plan- og bygningsavdelingene i kommunene i Oslo og Viken.

Publisert 28.09.2021

Samlingen skal gi faglig påfyll og bidra til dialog om aktuelle temaer. Vi vil blant annet ta for oss følgende temaer:

  • Dispensasjon
  • Gebyr
  • Plankrav/Rekkefølgekrav

Påmelding på denne lenken

Frist 10.10.2021

Dato:
27. oktober 2021 10.00 - 14.00
Sted:
Digitalt - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren ved juridisk avdeling
Målgruppe:
Plan- og bygningsavdelingene i kommunene i Oslo og Viken