Modulkurs i næringsutvikling i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Oslo og Viken i 2021

Dato:
15. september 2021 11.30 - 16. september 2021 12.30
Sted:
Del 1 på Kringler gjestegård, del 2 i Vestfold og Telemark og del 3 sted ikke avklart
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Gårdbrukere i UKL-områder i Oslo og Viken som tilbyr eller ønsker å tilby reiselivsaktiviteter eller videreforedling basert på områdets ressurser

Dette kurset passer både for deg som vurderer å starte opp med reiselivstilbud eller lokalmatproduksjon på gården din og for deg som allerede er i gang. Kurspakken består av en fagsamling i september, en studietur i oktober og en samling våren 2022.

Publisert 02.12.2020, Oppdatert 22.02.2021

Mål med modulkurset

Økt verdiskaping på gårdsbruk i Oslo og Vikens sju områder med status Utvalgt kulturlandskap i jordbruket.

Kurspakken består av tre deler

Del 1 Fagsamling 15. - 16. september 2021, Kringler gjestegård, Nannestad.

Del 2 Studietur 26. - 28. oktober 2021, Vestfold og Telemark.

Del 3 Samling - veien videre, våren 2022. Dato og sted kommer senere.

Mer informasjon om kurset og program for de tre delene kan du lese i invitasjonen til kurset.

Elektronisk påmelding 

Lenke til elektronisk påmelding finner du nederst i invitasjonen.
Fristen for å melde seg på er 15. juni 2022.

Påmeldingen er bindende og gjelder for alle tre delene.

Dato:
15. september 2021 11.30 - 16. september 2021 12.30
Sted:
Del 1 på Kringler gjestegård, del 2 i Vestfold og Telemark og del 3 sted ikke avklart
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Gårdbrukere i UKL-områder i Oslo og Viken som tilbyr eller ønsker å tilby reiselivsaktiviteter eller videreforedling basert på områdets ressurser