Taushetsplikt og samarbeide på tvers av tjenestene

Dato:
16. juni 2021 11.00 - 13.00
Sted:
Nettmøte
Arrangør:
Velferdsprosjektet
Målgruppe:
Alle som jobber i tjenester hvor man samarbeider med andre tjenester, som f eks ansatte i NAV kontor, Helse- omsorgstjenesten, barnevern, barnehager, skoler og bolig. Webinaret er også aktuelt for andre som jobber med mennesker som verger, brukerombud mv.

For å kunne gi god hjelp må ansatte i ulike tjenester og sektorer samarbeide.

Publisert 03.05.2021

Statsforvalteren arrangerer webinar for å bidra til økt samarbeid på tvers av tjenester, ved å gi økt kompetanse om taushetspliktsreglene.

Webinaret holdes av advokat Leif Oscar Olsen, advokatfirma Tofte.

Opptak av foredraget

 

Samarbeid og taushetsplikt.mp4 from Fylkesmannen i Oslo og Viken on Vimeo.

 

 

Dato:
16. juni 2021 11.00 - 13.00
Sted:
Nettmøte
Arrangør:
Velferdsprosjektet
Målgruppe:
Alle som jobber i tjenester hvor man samarbeider med andre tjenester, som f eks ansatte i NAV kontor, Helse- omsorgstjenesten, barnevern, barnehager, skoler og bolig. Webinaret er også aktuelt for andre som jobber med mennesker som verger, brukerombud mv.