Kurs/demonstrasjon av Agros for ordningene SMIL, UKL og verdensarv

Dato:
16. juni 2021 10.00 - 11.30
Sted:
Teams. Se oppkoblingslenke nederst på siden
Arrangør:
Landbruksdirektoratet
Målgruppe:
Ansatte på landbrukskontorene i kommunene

Målgruppen for møtet er saksbehandlere hos statsforvalteren og kommunene som er brukere av fagsystemet Agros for ordningene SMIL, UKL og verdensarv.

Publisert 09.06.2021

Landbruksdirektoratet vil om kort tid lansere nye funksjoner og forbedringer i fagsystemet Agros.

De ønsker å gjøre saksbehandlere kjent med nye funksjoner og endringer for saksbehandlere og søkere. Bli i bedre stand til å veilede og besvare spørsmål fra søkere i forbindelse med den digitale søknadsprosessen i Agros.

 Gjennom demonstrasjonen vil de bl.a vise: 

  • Nytt design av Agros (ny farger, fonter og universell utforming)
  • Nytt utseende på «min side» for saksbehandler
  • Nytt utseende på «min side» for søker
  • Mulighet for å ettersende dokumenter
  • Søker kan se vedlegg som er sendt inn
  • Mulighet for å registrere flere søknader samtidig

Møtet foregår digitalt ved bruk av Microsoft Teams. Vi ber om at du logger deg på møtet 5 min. før møtestart for å forsikre deg om at det tekniske er i orden, og at du skrur av lyden ved pålogging.

Klikk deg direkte inn i møtet på møtetidspunktet via denne koblingen.

Dato:
16. juni 2021 10.00 - 11.30
Sted:
Teams. Se oppkoblingslenke nederst på siden
Arrangør:
Landbruksdirektoratet
Målgruppe:
Ansatte på landbrukskontorene i kommunene