Webinar: Kunnskapsgrunnlag for jordvern i Oslo og Viken - dag 1

Dato:
20. mai 2021 09.00 - 11.00
Sted:
Webinar i Teams
Arrangør:
NIBIO i samarbeid med Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning og arealplanleggere m.fl.

NIBIO ønsker velkommen til webinarserie om kartgrunnlag for jordvern. Webinarene er spesielt rettet mot deg som jobber i kommunal landbruksforvaltning eller med arealplan. 

Publisert 14.04.2021

I et brev fra landbruks- og matdepartementet til fylkesmennene (nå Statsforvalteren) i 2018 ble det presisert at: Dersom en må veie jordressursen opp mot andre hensyn, skal den verdsettes eller klassifiseres.

Jordsmonn og klimasone er sentralt for å vurdere jordkvalitet og produksjonspotensial. NIBIO har utarbeidet ulike kart og databaser som er gode hjelpemidler og som finnes på https://kilden.nibio.no.

I webinarene skal vi se nærmere på hvordan det kan gjøres i praksis.

PROGRAM 

Dag 1: Torsdag 20. mai, kl. 09.00-11.00

 • Velkommen
 • Arealressurskart AR5, hva det er - og hva det ikke er
 • Dyrkbar jord (arealer som kan dyrkes opp til fulldyrka jord)
 • Jordkvalitet uten jordsmonnkart
 • Pause
 • Nedbygging av jordbruksareal (omdisponert, faktisk nedbygd)
 • Arealbarometer
 • Demo i Kilden (ulike fagområder, kart og funksjonalitet, arealrapport, Kostra-applikasjon m.m.)
 • Spørsmål og tilbakemeldinger

Dag 2: Onsdag 26. mai, kl. 09.00-11.00

 • Velkommen
 • Jordsmonnutvikling og jordegenskaper i Vestfold og Telemark
 • Dette bør du vite før du tar i bruk jordsmonnkart
 • Jordkvalitet, dyrkingspotensial og arealplanlegging
 • Pause
 • Jordsmonnkart i arealplanleggingen, praktisk gjennomgang med eksempler
 • Kompensasjon/spørsmål

Last ned programmet her.

Hvem kan delta?

Webinaret er først og fremst beregnet for kommunalt ansatte innenfor landbruk og arealplanlegging, men andre som arbeider med temaet er også velkommen.
Dag 1 er relevant for alle kommuner. Dag 2 er mest relevant for kommuner som er jordsmonnkartlagt.

Påmelding

Du melder deg på webinaret i påmeldingsskjemaet under, innen onsdag 19. mai klokka 12.00. 

Du vil få en bekreftelse på e-post om at du er påmeldt webinaret. E-posten inneholder også lenken du skal bruke for å delta på webinaret. Bekreftelsen sendes til e-postadressen du oppgir ved påmelding.

Mottar du ikke en bekreftelse på påmeldingen, kan den ha havnet i søppelpost hos deg eller at du har oppgitt feil e-post ved påmelding.

OBS! Kontroller at e-postadressen din er riktig før du sender inn påmeldinga. 

Påmelding

Jeg melder meg på webinar
Dato:
20. mai 2021 09.00 - 11.00
Sted:
Webinar i Teams
Arrangør:
NIBIO i samarbeid med Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning og arealplanleggere m.fl.

Kontaktpersoner