Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Klimabudsjett - workshops

Legg til i egen kalender
Dato:
14. april 2021 - 16. april 2021
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Klima- og miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Kommunene

Viken fylkeskommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken, KS og Klima Østfold inviterer til en serie med digitale klimabudsjettworkshops for kommunene.

Publisert 25.03.2021

Formålet med workshopene er å hjelpe kommunene i Viken med å komme i gang med klimabudsjettarbeidet. Workshopene er en oppfølging fra og bygger videre på KS sin webinarserie og veileder for klimabudsjett som styringsverktøy.

Påmelding skjer på Viken fylkeskommunes nettsider:

https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/aktuelt-klima-miljo-og-natur/velkommen-til-oppfolging-av-ks-kurs-i-klimabudsjett.94693.aspx

Påmeldingsfrist 7. april!

Legg til i egen kalender
Dato:
14. april 2021 - 16. april 2021
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Klima- og miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Kommunene