Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Basiskurs i økonomisk rådgivning

Dato:
13. april 2021 10.00 - 16.00
Sted:
Digital plattform - Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Veiledere i Nav og ansatte i tjenester som samhandler med Nav i regionen Oslo og Viken

Hvordan avdekke og forebygge økonomiske problemer?

Publisert 19.02.2021

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning? 

Økonomisk rådgivning er en lovpålagt individuell rettighet etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, ansatte i NAV-kontorene, og ansatte i tjenester som samhandler med Nav, må derfor ha grunnleggende kunnskap om tjenesten.  

Mange kan ha økonomiske problemer selv om de ikke gir uttrykk for det. For å ha nytte av dette kurset trenger det dermed ikke i hovedsak dreie seg om at bruker kommer i kontakt med deg for økonomisk råd og veiledning.  

Målet med dette kurset er derfor at deltakerne etter endt kurs skal ha kunnskap til å avdekke og forebygge økonomiske problemer, uavhengig av stilling og arbeidsoppgaver, og bli i stand til å gi enkel økonomisk råd og veiledning. Videre skal deltakeren bli satt i stand til å kunne identifisere hvilket nivå av økonomisk råd og veiledning personen har behov for, for så å kunne veilede til rette vedkommende. Kunnskapen etter endt kurs skal tilsvare kompetanse på nivå 0 (avdekke og forebygge) til nivå 1 (daglig økonomi), med referanse til Arbeids- og velferdsdirektoratets veiledningsmodul (se vedlegg).

Formålet med kurset er å øke kompetansen i NAV-kontorene for sikre best mulig kvalitet på tjenesten. 

Dette er kurset er blant annet for deg som: 

 • Arbeider i kommunale oppfølgingstjenester (bolig, rus og psykisk helse)
 • Arbeider i barnevernstjenesten
 • Arbeider med statlige ytelser
 • Er nyansatt i Nav-kontor, eller som trenger helt grunnleggende kunnskap om økonomisk rådgivning

Hva skal du sitte igjen med etter endt kurs? 

 • Å kunne forebygge økonomiske problemer
 • Å ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne avdekkebrukere som har økonomiske bekymringer eller problemer. 
 • Økt bevissthetom hva økonomiske problemer kan medføre. 
 • Å ha tilstrekkelig kunnskap om hvor brukere skal få økonomisk rådgiving.
 • Bistå i henvendelser til Namsmannen om utleggstrekk.

Det anbefales at alle som deltar på kurset på forhånd har satt seg inn i den vedlagte modulen «Råd og veiledning av brukere med økonomiske problemer». 

Foredragsholder på kurset: 

Joo Luraas og Hallvard Øren, Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Basiskurset arrangeres på den digitale plattformen Microsoft Teams.

Frist for påmelding er fredag 9. april klokken 12.00. Lenke til kurset og kursmateriale vil bli sendt ut snarlig etter fristens utløp, og senest innen mandag 12. april klokken 12.00.

 

Påmelding her

Har du praktiske spørsmål tilknyttet påmeldingen ta kontakt med Bjørn Tore Kristiansen eller Mette Vestby. Er du usikker på om du er i målgruppen eller har spørsmålet til kurset kan de stilles Joo Luraas eller Hallvard Øren. Kontaktinfo i høyremenyen.

Statsforvalteren tilbyr tre ulike kurs for tjenesten økonomisk råd og veiledning.

 • Basiskurs, målgruppe er blant annet de som jobber i kommunale oppfølgingstjenester, barneverntjenesten, jobber med statlige ytelser, eller er nyansatte i Nav-kontoret. Kurset skal gi kunnskap tilsvarende nivå 0 til 1, avdekke og forebygge økonomiske problemer og daglig økonomi
 • Grunnkurs, anbefales alle ansatte i Nav-kontoret (både statlige og kommunalt ansatte) særskilt de som har brukerkontakt, og nye spesialister innen økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven (økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver). Kurset skal gi kunnskap tilsvarende nivå 1 til 2, grunnleggende ferdigheter rundt personlig økonomi og gjeldsproblematikk
 • Videregåendekurs, er ment for ansatte i Nav-kontoret som arbeider som spesialist (økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver) etter sosialtjenesteloven, er ny som spesialist eller har hovedansvaret for dette fagfeltet. Kurset gir kunnskap som dekker nivå 2 til 3, grunnleggende hverdagsøkonomi til komplisert gjeldsproblematikk

Mer informasjon om kursene og påmelding til disse blir fortløpende lagt ut på Statsforvalterens kurskalender.

 

 

Dato:
13. april 2021 10.00 - 16.00
Sted:
Digital plattform - Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Veiledere i Nav og ansatte i tjenester som samhandler med Nav i regionen Oslo og Viken

Kontaktpersoner

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22003630

Mette Vestby og/eller Bjørn Tore Kristiansen

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no