Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Statsforvalterens spørretime for NAV-kontorene

Legg til i egen kalender
Dato:
4. mars 2021 10.00 - 11.00
Sted:
Teams - nettmøte
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
NAV-kontorene i Oslo og Viken

Som et tillegg til vår vanlige veiledningstelefon arrangerer vi nettbasert spørretime for NAV-kontorene i Oslo og Viken.

Publisert 02.02.2021

Som deltager kan du forvente temaer knyttet til lov om sosiale tjenester som for eksempel tverrfaglig/tverretatlig samarbeid, individuelle og konkrete vurderinger, søkelys på barn og unge, kvalifiseringsprogram og helhetlig oppfølging av brukeren. Vi tar utgangspunkt i temaer vi ser gjennom råd og veiledning, klagesaker, tilsyn og gjeldende regelverk

 

Har du spørsmål du ønsker å sende inn i forkant så kan det sendes til Lena Kristin Hjelle på epost fmbulkh@statsforvalteren.no  innen 26.02

Påmelding her
Påmeldingsfrist 03.03 kl 12.00

 

(Du vil få tilsendt en lenke til deltagelse på Teams kort tid forut for arrangementet).

Legg til i egen kalender
Dato:
4. mars 2021 10.00 - 11.00
Sted:
Teams - nettmøte
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
NAV-kontorene i Oslo og Viken