Webinar: miljø, klima og arealplanlegging i kommunene i Viken og Oslo

Dato:
10. mars 2021 09.00 - 11. mars 2021 14.45
Sted:
Webinaret er gjennomført. Presentasjonene og opptak av sendingen finner du på denne siden
Arrangør:
Klima- og miljøvernavdelingen
Målgruppe:
De som jobber med miljø, klima og arealplanlegging i kommunene i Oslo og Viken
Påmeldingsfrist:
8. mars 2021 16.00

Klima- og miljøvernavdelingen inviterer alle kommunene i Viken og Oslo til en serie med digitale foredrag om miljø, klima og arealplanlegging i mars 2021.

Publisert 01.09.2020

Webinaret er gjennomført. Opptak og presentasjoner vil bli lagt her:

Presentasjoner

Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper

Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold   

Støy i arealplanleggingen

Masseforvaltning i arealplanleggingen 

Nytt om grunnforurensning for kommunene 

Oslofjorden og helhetlig vannforvaltning

Forventninger til kommunen sitt arbeid med vannforskriften 

Helhetlig planlegging for avløpssektoren

Fysiske tiltak i sjø og vassdrag

Fremmede arter - med fokus på hagerømlinger (Nasjonal tiltaksplan, fremmede arter på privat eiendom, rapportering av fremmede arter i Artsobservasjoner, årets tildeling av midler og erfaringer fra Asker kommune)

Naturrestaurering av myr og skjøtsel av salamanderdammer

Spørsmål og svar i forbindelse med innleggene Oslofjorden og helhetlig vannforvaltning, Helhetlig planlegging for avløpssektoren og Fysiske tiltak i sjø og vassdrag, kan du se i menyen til høyre. 

Opptak av webinaret

Se opptak av hele webinaret her. Et opptak for hver dag.

Opptak dag 1

Opptak dag 2

 

Finn frem til de ulike temaene i opptaket:

Varighet ut i klippet Tema
  Dag 1:
12:00 Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper
1:58:00 Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold
3:27:00 Støy i arealplanleggingen
4:32:00 Masseforvaltning i arealplanleggingen
5:41:30 Nytt om grunnforurensning for kommunene
   
  Dag 2:
13:30 Oslofjorden og helhetlig vannforvaltning
45:00 Forventninger til kommunen sitt arbeid med vannforskriften
1:13:30 Avløp - nyheter og forventninger
1:48:30 Fysiske tiltak i sjø og vassdrag
2:43:50 Fremmede arter - med fokus på hagerømlinger
4:58:30 Naturrestaurering av myr og skjøtsel av salamanderdammer

 

Dato:
10. mars 2021 09.00 - 11. mars 2021 14.45
Sted:
Webinaret er gjennomført. Presentasjonene og opptak av sendingen finner du på denne siden
Arrangør:
Klima- og miljøvernavdelingen
Målgruppe:
De som jobber med miljø, klima og arealplanlegging i kommunene i Oslo og Viken
Påmeldingsfrist:
8. mars 2021 16.00