Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken [Opptak tilgjengelig]

Dato:
21. januar 2021 09.00 - 11.30
Sted:
Webinaret er gjennomført. Presentasjonene og opptak av sendingen finner du på denne siden
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Folkevalgte og ansatte i kommunene i Oslo og Viken
Denne jorda er opptatt - her dyrkes mat.
Denne jorda er opptatt - her dyrkes mat. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Statsforvalteren inviterer til opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Det blir arrangert et felles webinar for alle kommunene torsdag 21. januar 2021.

Oppdatert 23.09.2022

Webinaret er gjennomført. Se opptak og presentasjoner her:

Presentasjoner

Del 1: Om statsforvalteren og vår rolle i arealplanlegging

Del 2: Nasjonale og vesentlige regionale interesser statsforvalteren ivaretar

Samling av spørsmål og svar fra webinaret

Opptak av webinaret

Se opptak av hele webinaret her:

Finn fram til de ulike temaene i opptaket:

Varighet ut i klippet

Tema

  Del 1: Introduksjon
00.00 Velkommen og introduksjon
02.44 Kort om Statsforvalteren i Oslo og Viken
08.11 Plansystemet
24.45 Statsforvalterens ulike roller
35.52 Spørsmål og svar til del 1
   
  Del 2: Viktige tema i kommunale plansaker
59.19 Klima- og miljøvern
1.21.46 Samfunnssikkerhet og klimatilpasning
1.29.27 Jordvern
1.39.16 Folkehelse
2.05.56 Spørsmål og svar til del 2

 

Dato:
21. januar 2021 09.00 - 11.30
Sted:
Webinaret er gjennomført. Presentasjonene og opptak av sendingen finner du på denne siden
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Folkevalgte og ansatte i kommunene i Oslo og Viken