Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken [Opptak tilgjengelig]

Dato:
21. januar 2021 09.00 - 11.30
Sted:
Webinaret er gjennomført. Presentasjonene og opptak av sendingen finner du på denne siden
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Folkevalgte og ansatte i kommunene i Oslo og Viken
Denne jorda er opptatt - her dyrkes mat.
Denne jorda er opptatt - her dyrkes mat. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Statsforvalteren inviterer til opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Det blir arrangert et felles webinar for alle kommunene torsdag 21. januar 2021.

Oppdatert 02.02.2021

Webinaret er gjennomført. Se opptak og presentasjoner her:

Presentasjoner

Del 1: Om statsforvalteren og vår rolle i arealplanlegging

Del 2: Nasjonale og vesentlige regionale interesser statsforvalteren ivaretar

Samling av spørsmål og svar fra webinaret

Opptak av webinaret

Se opptak av hele webinaret her. Nederst på siden finner du de ulike faginnleggene som separate opptak.

Finn fram til de ulike temaene i opptaket:

Varighet ut i klippet

Tema

  Del 1: Introduksjon
00.00 Velkommen og introduksjon
02.44 Kort om Statsforvalteren i Oslo og Viken
08.11 Plansystemet
24.45 Statsforvalterens ulike roller
35.52 Spørsmål og svar til del 1
   
  Del 2: Viktige tema i kommunale plansaker
59.19 Klima- og miljøvern
1.21.46 Samfunnssikkerhet og klimatilpasning
1.29.27 Jordvern
1.39.16 Folkehelse
2.05.56 Spørsmål og svar til del 2

Separate opptak av faginnleggene:

Plansystemet:

Klima- og miljøvern, samfunnssikkerhet og klimatilpasning:

Jordvern:

Folkehelse:

 

 

 

Dato:
21. januar 2021 09.00 - 11.30
Sted:
Webinaret er gjennomført. Presentasjonene og opptak av sendingen finner du på denne siden
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Folkevalgte og ansatte i kommunene i Oslo og Viken