KOLA Viken - Praktisk lovforvaltning - Driftsenhet

Dato:
26. november 2020 12.00 - 14.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning i Vestfold, Telemark, Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus

Temaet på dette webinaret er driftsenhet, jf. jordloven § 12 sjette ledd.

Delingsbestemmelsen i jordloven gjelder også for eiendom som består av flere gårds- og bruksnummer, forutsatt at de utgjør en driftsenhet. Vurdering av hva som er å regne som en driftsenhet - spørsmålet drøftes ut fra konkrete saker.

Publisert 10.09.2020

Lenke til opptaket

Innledere: Ellen Nitter-Hauge og Lene Karlstad, Fylkesmannen i Oslo og Viken
Varighet: ca. 2 timer

 

 

Dato:
26. november 2020 12.00 - 14.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning i Vestfold, Telemark, Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus