KOLA Viken - Jordvern i praksis

Dato:
24. november 2020 12.00 - 14.15
Sted:
Teams
Arrangør:
Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning i Vestfold, Telemark, Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus

Jordvernhensynet må både gis vekt og vurdering i plansaker.

NIBIO vil vise oss effektive kartverktøy.

Kurset retter også blikket mot kommuneplanene og vi får eksempler på hvordan jordvernhensyn kan innarbeides. Hvilke utfordringer representerer jordvernet i de bynære kommunene i Follo kontra i en typisk fjellkommune som Nore og Uvdal? Har de noe til felles? Vi ønsker velkommen til tre engasjerende innlegg!

Publisert 10.09.2020

Opptak av webinaret.
Presentasjonene finner du til høyre, under "Dokumenter". 

  • Hva er kunnskapsgrunnlaget for jordvern? Hege Ulfeng, rådgiver avdeling jordkartlegging, NIBIO
  • Innarbeiding av jordvernhensynet i kommuneplaner. Erfaringer fra Follo ved Lars Martin Julseth, landbrukssjef 
  • Bruk og vern av arealressurser i fjellbygdene - muligheter og utfordringer. Målfrid Toneiet, Nore og Uvdal kommune

Varighet: ca. 2 timer og 15 minutter

Dato:
24. november 2020 12.00 - 14.15
Sted:
Teams
Arrangør:
Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning i Vestfold, Telemark, Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus