Dialogmøte med kommunene i Oslo og Viken - Leve hele livet

Dato:
10. november 2020 09.00 - 2. desember 2020 15.30
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Politisk og administrativ ledelse, ledere av Eldreråd, kommuneplanleggere og ledere innen helse og omsorg og plan

Hovedtema for møtene er plan og planarbeid. Påmelding innen 5. november.

Publisert 29.10.2020

Målsetting for dialogmøtet

Kommunene som deltar på dialogmøtet skal utvikle forståelse for hvordan «Leve hele livet» kan integreres i kommunens planarbeid og planer. Det er derfor ønskelig at kommunene deler med hverandre hva de har lykkes med og hva som har vært utfordrende vedrørende slik integrering. 

Foreløpig program

Tid

Innhold

Ansvar/foredragsholder

08:45-09:00

Teknisk test og kort opplæring i bruk av
funksjonaliteter

·  Møteregler

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og møteleder, Ole Bennie Johansen

09:00-09:05

Kommunene ønskes velkommen til dialogmøte med Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmann i Oslo og Viken

09:05-09:10

Presentasjonsrunde

Møteleder

09:10-09:25

Gjennomgang av reform og program for aldersvennlig Norge

Ole Bennie Johansen, Fylkesmannen i Oslo og Viken
Seniorrådgiver

09:25-09:35

Gjennomgang av oppdraget og presentasjon av presentasjonen med Anders Aasheim

Seniorrådgiver Torunn Sikkeland Fylkesmannen i Oslo og Viken,

09:35-09:50

Anders Aasheim

Utdrag av film

09:50-10:05

Presentasjon Ny håndbok aldersvennlig lokalsamfunn

Prosjektleder Anne Berit Rafoss – Nasjonalt nettverk aldersvennlig lokalsamfunn

10:05-10:20

Utviklingssenterets bidrag i reformarbeidet

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

10:20-10:30

Pause

 

10.30-11:55

Kommunenes besvarelser på spørsmålene drøftet i forkant av dialogmøtet.

·  Individuell presentasjon av bevarelsene (10 min)

·  Diskusjon i plenum:

utfordringer og muligheter knyttet til implementering av Leve hele Livet i kommunale planer (15 min)

Tiltak for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling mellom kommunene

Møteleder Senter for omsorgsforskning, USHT og KS

11:55-12:00

Avslutning

Ole Bennie Johansen

 

Kommunesammensetning av kommuner til dialogmøter

Region

Kommuner

Møtedato

Klokkeslett

Nedre Romerike (5)

Aurskog-Høland, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen

16.11

12.30 – 15.30

Øvre Romerike (6)

Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker

16.11

09.00 – 12.00

Follo regionen (6)

Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås

20.11

09.00 – 12.00

Hallingdalsregionen (6)

Ål, Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Flå

Dato kommer senere

 

Kongsbergregionen (5)

Kongsberg, Rollag, Flesberg, Nore og Uvdal

10.11

12.30 – 15.30

Ringeriksregionen (6)

Ringerike, Krødsherad, Hole, Modum, Sigdal og Jevnaker

11.11

13.00 – 16.00

Drammensregionen (5)

Drammen, Øvre Eiker, Lier, Asker og Bærum

12.11

13.00 – 16.00

Indre kommuner (6)

Indre Østfold kommune, Marker, Skiptvedt, Moss og Våler

02.12

09.00 – 12.00

Nedre Glomma (7)

Halden, Aremark, Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg, Rakkestad og Råde

02.12

12.30 – 15.30

Oslo

Oslo

Dato kommer senere

 

Påmelding

Kommunen gir tilbakemelding på epost til Anette Asbjørnsen på  anejo@fylkesmannen.no om hvem fra kommunen som deltar i henhold til målgruppe med fullt navn, stilling/funksjon og kontaktinformasjon (telefon og epost adresse) innen 05. november 2020.

Dato:
10. november 2020 09.00 - 2. desember 2020 15.30
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Politisk og administrativ ledelse, ledere av Eldreråd, kommuneplanleggere og ledere innen helse og omsorg og plan