AVLYST: Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Nedre Buskerud og Akershus Vest

Dato:
15. april 2020 09.30 - 15.30
Sted:
Scandic Ambassadeur, Drammen
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Folkevalgte og ansatte i kommunene

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Nedre Buskerud og Akershus Vest vil bli arrangert 15. april i Drammen. 

Publisert 27.01.2020

NB! Samlingen er avlyst.

Per 11.03.2020 har vi besluttet at de fire samlingene med opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i mars og april blir avlyst. Alle påmeldte vil få egen epost om dette. Vi kommer tilbake med mer informasjon og eventuelle nye datoer for slike samlinger til høsten.

 

Målgruppe

Folkevalgte fra kommunene Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, Øvre Eiker, Modum, Drammen, Ringerike, Hole, Lier, Bærum, Asker, Jevnaker og Lunner.

Program

Følgende tema vil bli tatt opp:

  1. Plansystemet og Fylkesmannens roller i arealplanleggingen
  2. Nasjonale og regionale føringer innenfor klima- og miljøområdet, eksempelvis. areal- og transportplanlegging.
  3. Jordvern og andre interesser innen landbruket
  4. Samfunnssikkerhet og klimatilpasning.

 

Program og innhold vil bli tilpasset regionene og de kommunene som er invitert. Det vil være viktig for oss å legge opp til dialog og tilbakemeldinger fra dere folkevalgte i kommunene. Det legges også opp til innlegg fra kommuner.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland eller assisterende fylkesmann Trond Rønningen vil innlede og delta på deler av samlingen. 

Samlingen vil ha en varighet på omtrent 5 timer i tidsrommet mellom kl. 09.30 og 15.30, inkludert lunsj og pauser. Endelig tidspunkt og program vil legges ut her så fort det er klart, og sendes også direkte til de påmeldte.

 

Deltakelse og betaling

Se påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Påmeldingsfrist: 10. mars. 

Vi oppfordrer til at invitasjonen sendes til folkevalgte i kommunen og at en samordner seg internt om deltakelse før påmelding. Det er også åpent for deltakere fra administrasjonen.

Kommunene må selv dekke kostnadene for samlingene. Vi har satt en felles pris på 725 kr per deltaker. Betaling skjer ved faktura i etterkant. NB! Bindende påmelding.

Det kan bli aktuelt å sette et tak på antall deltakere per kommune ved stor påmelding. Aktuelle kommuner vil i såfall bli kontaktet. 

 

Vi håper at dere vil se nytten av å delta på disse samlingene og håper på bred deltakelse!

 

Dato:
15. april 2020 09.30 - 15.30
Sted:
Scandic Ambassadeur, Drammen
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Folkevalgte og ansatte i kommunene