Innspillskonferanse til FylkesROS for Oslo og Viken

Dato:
2. mars 2020 09.30 - 15.00
Sted:
Høyres hus, Stortingsgaten 20, 0117 Oslo Møterom Nordengen
Arrangør:
Stab for samordning, beredskap og prosjekt
Målgruppe:
Beredskapsaktører, kommuner, fylkeskommunen og andre myndigheter

Vi håper mange er interessert i å bidra i arbeidet med risiko- og såbarhetsanalyse (FylkesROS) for den nye regionen vår.

Publisert 27.01.2020

Vi er i gang med arbeidet internt hos Fylkesmannen, men mye står igjen før vi har en første versjon av FylkesROS for Oslo og Viken klar. Alle relevante fagavdelinger hos oss er involvert i arbeidet, men det er viktig at andre beredskapsaktører, kommuner, fylkeskommunen og andre myndigheter involverer seg i arbeidet og gir innspill.

Det forventes at deltakerne stiller oppdatert innenfor sitt fag/ansvarsområde og at de kan bidra i diskusjoner i grupper.

Mål: Målet med konferansen er å samle innspill fra engasjerte deltagere med ulike perspektiver og som representerer de sentrale beredskapsaktørene i regionen. Innspillene skal gi oss et best mulig kunnskapsgrunnlag for vurderingene som skal gjøres i FylkesROS.

 

Hvor: Høyres hus (møterom Nordengen), Stortingsgaten 20, 0117 Oslo

Når: 2. mars kl 9.30 -15

 

Program

08.30     Registrering - Kaffe og frukt

09.30     Velkommen og innledning

10.15     Pause

10.30     Gruppearbeid i parallelle sesjoner

11.30     Lunsj

12.30     Gruppearbeid i parallelle sesjoner

                     (Sesjonene er de samme som før lunsj)

14.00     Pause - Kaffe og kake

14.15     Oppsummering i plenum

15.00     Vel hjem

 

Frist for påmelding: 12. februar 2020

Vi forventer at det kan bli behov for å begrense antall deltakere fra hver enkelt aktør/kommune. Vi vil derfor sende en bekreftelse om du har fått plass eller ikke etter påmeldingsfristen. Nærmere informasjon og detaljert program blir også sendt til deltakerne.

Dersom du ønsker å sende innspill skriftlig kan du sende de til prosjektleder Ingvild Hoel Rise på e-post ihris@fylkesmannen.no

Vi gleder oss til å høre mange nyttige innspill til dette spennende arbeidet.

Dato:
2. mars 2020 09.30 - 15.00
Sted:
Høyres hus, Stortingsgaten 20, 0117 Oslo Møterom Nordengen
Arrangør:
Stab for samordning, beredskap og prosjekt
Målgruppe:
Beredskapsaktører, kommuner, fylkeskommunen og andre myndigheter

Kontaktpersoner