«Rus og følelser»

Dato:
2. september 2019 08.30 - 3. september 2019 16.00
Sted:
Sundvolden Hotel
Arrangør:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Alle som jobber med rus og psykisk helse i kommunene i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder

KoRus – Sør og Fylkesmannen har skreddersydd denne enestående konferansen til alle dere som jobber med rus og psykisk helse i kommunene. Eksperter fra ulike terapiretninger vil presentere sine måter å jobbe med følelser på. 

Publisert 06.06.2019

Mange mennesker forteller at rusen hjelper dem med å bedøve vonde følelser eller med å løfte gode følelser. Men for en del blir de ubehagelige følelsene etter hvert dominerende, overveldende og følelsesuttrykket kan bli heftig. Ruslidelser skaper også tilleggsproblemer og mange lever i kriser. Det er vanlig at folk rundt smittes av disse følelsene, både når det er stort trøkk og når noen har gitt opp. Da kjenner de den andres følelser i sin egen kropp. Hjelpere står ofte i dette og for bevare et klart hode er det en fordel å være bevisst både egne og andres følelser. Dette åpner også for å kunne jobbe mer målrettet slik at følelser og behov blir mer forståelige og en finner alternativer til rusen. Det gir dessuten fagfolkene bedre overblikk, mer mestring og større mulighet for å ivareta egen helse på sikt. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Fylkesmannen i Oslo og Vestre Viken og Fylkesmannen i Agder

Dato:
2. september 2019 08.30 - 3. september 2019 16.00
Sted:
Sundvolden Hotel
Arrangør:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Alle som jobber med rus og psykisk helse i kommunene i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder