Vi har nå samordnet planlagte statlige tilsynsaktiviteter ovenfor våre kommuner og fylkeskommuner for 2022

Underveis i prosessen har kommunene gitt tilbakemeldinger både på det samlede omfanget av statlig tilsyn og på konkrete tilsynsdatoer. Det har også vært dialog med kontrollutvalgssekretariatene om forvaltningsrevisjonene.

Publisert 28.12.2021

Hvilke tilsyn som er planlagt for 2022 fremgår av tilsynskalenderen. Det er ikke nødvendig med pålogging/ brukerrolle for å se de samordnete aktivitetene. Pr dags dato er det samordnet til sammen 99 statlige tilsyn med kommunene og fylkeskommunene.

Samordnet aktivitet er foreløpig, da ikke all statlig tilsynsaktivitet er registrert i kalenderen. En del tilsyn vil bli lagt til etter hvert både da ikke alle tilsynsplanene er klare og fordi noe er hendelsesbasert, og skal registreres i etterkant. Den pågående situasjonen med pandemien og allerede belastede ressurser i kommunene og fylkeskommunene gjør planleggingen noe mer utfordrende.

Videre har vi i tilsynssamordningen forsøkt å legge vekt på den kommunale egenkontrollen ved at gjennomførte revisjoner er tatt hensyn til. Kommende forvaltningsrevisjoner for 2022 er foreløpig ikke vedtatt, og vil bli lagt vekt på når disse blir kjent og lagt inn i kalenderen.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.