Veileder til forskrift om kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften

Veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets merknader til de enkelte bestemmelsene i kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.04.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte 19. juni 2019 forskrift om
kontrollutvalg og revisjon. Den nye forskriften utfyller kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalg og revisjon, som i det vesentlige er regulert i kapitlene 23 og 24.

Forskriften erstattet de nå opphevede Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner av 15. juni 2004 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15. juni 2004.

Veilederen, som ligger til høyre i margen, inneholder departementets merknader til de enkelte bestemmelsene i kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.

Kommuneloven inneholder de fleste sentrale bestemmelsene om kontrollutvalget og revisjonen. Lovens bestemmelser er i liten grad gjentatt i den nye forskriften. For nærmere veiledning om lovens bestemmelser viser vi til lovens forarbeider:

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.