Tilsynsforum 18. februar 2021

Koronapandemien utfordrer planlegging og gjennomføring av statlige tilsyn. Fokus på nye arbeidsmetoder for gjennomføring av tilsyn og nye internkontrollregler ble satt på dagorden.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.03.2021

Dagsorden:

1.Gjennomgang av nye internkontrollregler for kommunene ved Jan Gabriel Gabriel/ KMD

2.Referat fra forrige møte

3.Tilsynsaktiviteter for 2021 ved alle statlige tilsynsetatene og kontrollutvalgssekretariatene

4.Oppsummering av samordningsprosessen ved alle statlige tilsynsetatene og kontrollutvalgssekretariatene

5.Erfaringsutveksling om digitale tilsyn- kort innledning ved Aina K. Svenneby/ Mattilsynet

  • Erfaring fra embetet og andre

Referat og presentasjoner fra møte ligger i margen til høyre.

Neste møte i tilsynsforum er 14.juni.

Målet med tilsynsforum:

Er å sikre god informasjonsflyt mellom staten og kommunesektoren, og å planlegge tilsyn og kontroller ut fra et samlet utgangspunkt. Her forsøker aktørene å unngå at det oppstår kollisjoner når det gjelder kommune, tema og tidspunkt. I tillegg deles og diskuteres ulike utfordringer åpent. Hensikten er å finne løsninger som sikrer gode og effektive tilsyn og revisjoner, som enten gjennomføres av staten eller kommunen selv. I møtene trekkes det også veksler på hverandres erfaringer.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.