Tilsyn med lærernormen

Statsforvalteren i Oslo og Viken åpner tilsyn med 196 skoler i 31 kommuner angående innføringen av lærernormen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.04.2021

I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrift om forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Fra 1. august 2020 har reglen om lærernorm etter forskrift til opplæringsloven § 14A-1 gitt føringer om at det maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1.-4. trinn, 20 elever per lærer på 5.-7. trinn og 20 elever per lærer på 8.-10. trinn.

Lærernormen måles gjennom indikatoren Gruppestørrelse 2. For mer informasjon om denne se høyremargen.

Bakgrunnen for tilsynet er statistikk samlet inn i Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1. oktober 2020, samt meldinger om brudd på lærernormen direkte til Statsforvalteren og oppmerksomhet i media.

Tilsynene gjennomføres skriftlig for å redusere belastningen på kommunene og skolene. 

De 31 kommunene som er omfattet av dette tilsynet er:

Asker
Aurskog-Høland
Bærum
Drammen
Eidsvoll
Enebakk
Frogn
Halden
Hemsedal
Hole
Indre Østfold
Jevnaker
Kongsberg
Lier
Lillestrøm
Lunner
Modum
Moss
Nannestad
Nes (tidligere Nes i Akershus)
Nesodden
Nittedal
Nordre Follo
Oslo
Ringerike
Rælingen
Sarpsborg
Ullensaker
Vestby
Øvre Eiker
Ås

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.