Kartleggingen fokuserer på omfang, nytten og samordning av statlig tilsyn.