Statsbudsjett for 2022

Statsbudsjett for 2022 ble lagt fram i går fra Solberg regjeringen. Den nye regjeringen vil legge fram en tilleggsproposisjon i begynnelsen av november. Stortinget fatter vedtak om endelig budsjett i midten av desember.

Publisert 13.10.2021

På nettsiden statsbudsjettet.no ligger all informasjon om Statsbudsjettet for 2022.  Noe av dokumentasjonen ligger også i margen til høyre.

Kommunenes vekst i frie inntekter for 2022

Kommunene i Viken anslås samlet sett å få en nominell vekst i frie inntekter på 1,7 prosent fra 2021 til 2022. For Oslo er den anslått til 0,9 prosent. Veksten i Oslo og Vikens kommuner er noe høyere enn landsgjennomsnittet på 1,5 prosent. 

Med en kommunal deflator for 2022 beregnet til 2,5 % har så godt som alle kommunene en realnedgang når man regner fra regnskap, bortsett fra Eidsvoll, Frogn og Krødsherad.

 

Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i regionen. Endringer i utgiftsbehov, spesielt gjennom befolkningsendringer, er en viktig forklaringsfaktor til ulike vekstanslag.

image4updi.png

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.