Økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-tall for 2021

Det er nå publisert et enkelt heftet med tabeller og kart over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.06.2022

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem om kommunale virksomheter. Ulik prioritering, kvalitet på tjenestene, struktur og behov i befolkningen, er faktorer som vil påvirke nøkkeltallene.

Til høyre i margen ligger hefte vi har utarbeidet i forbindelse med gjennomgangen av de endelige KOSTA-tallene for våre kommuner. Vi har valgt å fokusere på noen få økonomiske nøkkeltall, som blant annet viser utviklingen i økonomien i perioden 2017-2021.