Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA- tall for 2022

Vi har utarbeidet et enkelt heftet med tabeller og kart over noen utvalgte økonomiske nøkkeltall for våre kommuner. 

Publisert 30.03.2023

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem om kommunale virksomheter. Ulik prioritering, kvalitet på tjenestene, struktur og behov i befolkningen, er faktorer som vil påvirke nøkkeltallene.

Til høyre i margen ligger hefte vi har utarbeidet i forbindelse med gjennomgangen av de foreløpige KOSTA-tallene for våre kommuner. Vi har valgt å fokusere på noen få økonomiske nøkkeltall, som blant annet viser utviklingen i økonomien i perioden 2018-2022.