Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
mars 2020
20. mar 12 Søknad om mudring og fysiske tiltak i sjø ved Svelvigen Brygge i Svelvik
09. mar 11 Søknad om tillatelse til utfylling av skjellsand ved Villa Malla i Asker kommune
februar 2020
28. feb 9 Søknad om peling i sjø ved Kattegat kai på Holmen i Drammen kommune
24. feb 9 Søknad om utslippstillatelse for bygging av E16 Bjørum - Skaret
23. feb 8 Forslag om vern av skog på høring
20. feb 8 Høring på forslag om utvidelse av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
11. feb 7 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til tiltak og drift av skiskytteranlegg – Lillomarka arena
10. feb 7 Søknad om utslippstillatelse på Huseby og Sollerud
03. feb 6 Høring av søknad om tillatelse til fysiske tiltak i Seutelva i Fredrikstad kommune
januar 2020
31. jan 5 Søknad om tillatelse til behandling av avløpsslam på Fossan i Rollag kommune
Frist Høring
mars 2020
20. mar Søknad om mudring og fysiske tiltak i sjø ved Svelvigen Brygge i Svelvik
09. mar Søknad om tillatelse til utfylling av skjellsand ved Villa Malla i Asker kommune
februar 2020
28. feb Søknad om peling i sjø ved Kattegat kai på Holmen i Drammen kommune
24. feb Søknad om utslippstillatelse for bygging av E16 Bjørum - Skaret
23. feb Forslag om vern av skog på høring
20. feb Høring på forslag om utvidelse av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
11. feb Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til tiltak og drift av skiskytteranlegg – Lillomarka arena
10. feb Søknad om utslippstillatelse på Huseby og Sollerud
03. feb Høring av søknad om tillatelse til fysiske tiltak i Seutelva i Fredrikstad kommune
januar 2020
31. jan Søknad om tillatelse til behandling av avløpsslam på Fossan i Rollag kommune