Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
august 2021
17. aug 33 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Rådhusbrygge 5 i Oslo kommune
16. aug 33 Høring av søknad om tillatelse til mudring ved Solumstrand i Drammen kommune
16. aug 33 Høring av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven for nytt renseanlegg i Nesbyen kommune
13. aug 32 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Mosseveien 15 i Fredrikstad kommune
11. aug 32 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til peling ved Hovedøya og Gressholmen i Oslo kommune
07. aug 31 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og dumping i Nordre Nesetbukta i Moss kommune
06. aug 31 Høring av søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø i Råde kommune
04. aug 31 Høring av søknad om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider - E18 Lysaker til Ramstadsletta, Gjønnestunnelen i Bærum kommune
juli 2021
28. jul 30 Høring av forslag om vern av skog
20. jul 29 Høring av søknad om tillatelse til mudring i Numedalslågen i Kongsberg kommune
Frist Høring
august 2021
17. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Rådhusbrygge 5 i Oslo kommune
16. aug Høring av søknad om tillatelse til mudring ved Solumstrand i Drammen kommune
16. aug Høring av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven for nytt renseanlegg i Nesbyen kommune
13. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Mosseveien 15 i Fredrikstad kommune
11. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til peling ved Hovedøya og Gressholmen i Oslo kommune
07. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og dumping i Nordre Nesetbukta i Moss kommune
06. aug Høring av søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø i Råde kommune
04. aug Høring av søknad om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider - E18 Lysaker til Ramstadsletta, Gjønnestunnelen i Bærum kommune
juli 2021
28. jul Høring av forslag om vern av skog
20. jul Høring av søknad om tillatelse til mudring i Numedalslågen i Kongsberg kommune