Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
august 2020
21. aug 34 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til massedeponi – Moss næringspark
10. aug 33 Søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven for Nortura SA avdeling Gol
10. aug 33 Søknad om tillatelse til utfylling ved Odden - Kai 3 - Kråkerøy i Fredrikstad kommune
07. aug 32 Søknad om tillatelse til utfylling sjø ved Drammen havn
05. aug 32 Forslag om vern av skog i Hurdal - Høring
03. aug 32 Høring av utkast til forvaltningsplan for Nordbytjern landskapsvernområde
01. aug 31 Søknad om endring av tillatelse – Verkseier Furulunds vei 23 i Oslo kommune
01. aug 31 Søknad om tillatelse til etablering av anlegg for mellomlagring av masser – Mr Pukk AS – Micheletveien 61 i Oslo
juli 2020
31. jul 31 Søknad om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider - Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss, Jong - Krokskogen
31. jul 31 Søknad om tillatelse til arbeider i Drammenselva
Frist Høring
august 2020
21. aug Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til massedeponi – Moss næringspark
10. aug Søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven for Nortura SA avdeling Gol
10. aug Søknad om tillatelse til utfylling ved Odden - Kai 3 - Kråkerøy i Fredrikstad kommune
07. aug Søknad om tillatelse til utfylling sjø ved Drammen havn
05. aug Forslag om vern av skog i Hurdal - Høring
03. aug Høring av utkast til forvaltningsplan for Nordbytjern landskapsvernområde
01. aug Søknad om endring av tillatelse – Verkseier Furulunds vei 23 i Oslo kommune
01. aug Søknad om tillatelse til etablering av anlegg for mellomlagring av masser – Mr Pukk AS – Micheletveien 61 i Oslo
juli 2020
31. jul Søknad om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider - Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss, Jong - Krokskogen
31. jul Søknad om tillatelse til arbeider i Drammenselva