Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
oktober 2020
12. okt 42 Søknad om tillatelse – Statkraft Tofte AS – flisproduksjon på Tofte i Asker kommune
01. okt 40 Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2020-2024
01. okt 40 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av deponi – Jølsen Miljøpark i Lillestrøm kommune
september 2020
14. sep 38 Søknad om utslipp fra etablering av Kattås vannbehandlingsanlegg i Bærum
11. sep 37 Søknad om tillatelse for avløp tilknyttet Lahell renseanlegg
11. sep 37 Høring av søknad om tillatelse til mudring i Glengshølen i Sarpsborg
11. sep 37 Høring av søknad om endrede grenseverdier for støy fra anleggsarbeider i Drammen
01. sep 36 Varslet endring av tillatelse – Rudskogen Motorsenter i Rakkestad
01. sep 36 Høring av søknad om ny tillatelse etter forurensningsloven – MOVAR IKS – Fuglevik avløpsanlegg i Moss kommune
august 2020
28. aug 35 Søknad om tillatelse til sanering av Litium-ion-batterier på Batteriretur AS' anlegg på Øra i Fredrikstad
Frist Høring
oktober 2020
12. okt Søknad om tillatelse – Statkraft Tofte AS – flisproduksjon på Tofte i Asker kommune
01. okt Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2020-2024
01. okt Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av deponi – Jølsen Miljøpark i Lillestrøm kommune
september 2020
14. sep Søknad om utslipp fra etablering av Kattås vannbehandlingsanlegg i Bærum
11. sep Søknad om tillatelse for avløp tilknyttet Lahell renseanlegg
11. sep Høring av søknad om tillatelse til mudring i Glengshølen i Sarpsborg
11. sep Høring av søknad om endrede grenseverdier for støy fra anleggsarbeider i Drammen
01. sep Varslet endring av tillatelse – Rudskogen Motorsenter i Rakkestad
01. sep Høring av søknad om ny tillatelse etter forurensningsloven – MOVAR IKS – Fuglevik avløpsanlegg i Moss kommune
august 2020
28. aug Søknad om tillatelse til sanering av Litium-ion-batterier på Batteriretur AS' anlegg på Øra i Fredrikstad