Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
november 2020
09. nov 46 Søknad om tillatelse til mudring ved Badeparken i Frogn kommune
06. nov 45 Søknad om midlertidig utslippstillatelse fra snødeponi ved Horgen i Frogn kommune
oktober 2020
30. okt 44 Søknad om tillatelse til etablering av anlegg for mottak og sanering av kasserte kjøretøy – Atracco Tromsø AS, Vanemveien 11 i Moss kommune
30. okt 44 Søknad om midlertidig utslippstillatelse fra snødeponi ved Bjerkeveien i Bærum kommune
30. okt 44 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Kattegat kai 1 og Risgarden kai i Drammen kommune
25. okt 43 Søknad om tillatelse – Moelven Pellets – produksjon av trepellets i Ringerike kommune
25. okt 43 Søknad om tillatelse – Moelven Soknabruket AS – sagbruk og treimpregnering i Ringerike kommune
23. okt 43 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Thorbjørnrød massedeponi i Fredrikstad kommune
23. okt 43 Søknad om revidert tillatelse til utfylling i sjø - Sjursøya vest - Oslo Havn KF
15. okt 42 Søknad om revidert tillatelse - Indre Østfold Renovasjon IKS, Stegen avfallsanlegg i Indre Østfold kommune
Frist Høring
november 2020
09. nov Søknad om tillatelse til mudring ved Badeparken i Frogn kommune
06. nov Søknad om midlertidig utslippstillatelse fra snødeponi ved Horgen i Frogn kommune
oktober 2020
30. okt Søknad om tillatelse til etablering av anlegg for mottak og sanering av kasserte kjøretøy – Atracco Tromsø AS, Vanemveien 11 i Moss kommune
30. okt Søknad om midlertidig utslippstillatelse fra snødeponi ved Bjerkeveien i Bærum kommune
30. okt Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Kattegat kai 1 og Risgarden kai i Drammen kommune
25. okt Søknad om tillatelse – Moelven Pellets – produksjon av trepellets i Ringerike kommune
25. okt Søknad om tillatelse – Moelven Soknabruket AS – sagbruk og treimpregnering i Ringerike kommune
23. okt Søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Thorbjørnrød massedeponi i Fredrikstad kommune
23. okt Søknad om revidert tillatelse til utfylling i sjø - Sjursøya vest - Oslo Havn KF
15. okt Søknad om revidert tillatelse - Indre Østfold Renovasjon IKS, Stegen avfallsanlegg i Indre Østfold kommune