Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
desember 2023
22. des 51 Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Drammen – Sota – Drammen
20. des 51 Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Isi avfallsanlegg – Isiveien 60, Bærum kommune
18. des 51 Høyring av søknad om utfylling i Strandafjorden for etablering av turveg i Ål kommune
15. des 50 Høring av søknad om tillatelse til utfylling i Frognerkilen i Oslo kommune
08. des 49 Høring av søknad om tillatelse til midlertidig snødeponi ved Egge massedeponi i Lier kommune
november 2023
24. nov 47 Høring av søknad om tillatelse til utfylling i Glomma i Nes kommune
24. nov 47 Høring av søknad om tillatelse til utfylling i Bogstadvannet i Oslo kommune
21. nov 47 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Glomma i Fredrikstad kommune
15. nov 46 Høring av oppdatert søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø i Bjørvika i Oslo
07. nov 45 Høring av søknad om tillatelse til mudring i Vesterelva i forbindelse med restaurering av offentlig trekai - 300/28 og 300/1655 - Fredrikstad kommune
Frist Høring
desember 2023
22. des Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Drammen – Sota – Drammen
20. des Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Isi avfallsanlegg – Isiveien 60, Bærum kommune
18. des Høyring av søknad om utfylling i Strandafjorden for etablering av turveg i Ål kommune
15. des Høring av søknad om tillatelse til utfylling i Frognerkilen i Oslo kommune
08. des Høring av søknad om tillatelse til midlertidig snødeponi ved Egge massedeponi i Lier kommune
november 2023
24. nov Høring av søknad om tillatelse til utfylling i Glomma i Nes kommune
24. nov Høring av søknad om tillatelse til utfylling i Bogstadvannet i Oslo kommune
21. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Glomma i Fredrikstad kommune
15. nov Høring av oppdatert søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø i Bjørvika i Oslo
07. nov Høring av søknad om tillatelse til mudring i Vesterelva i forbindelse med restaurering av offentlig trekai - 300/28 og 300/1655 - Fredrikstad kommune