Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
desember 2020
21. des 52 Høring av søknad om tillatelse til fysiske tiltak i Drammenselva
17. des 51 Søknad om tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Sæterstranda i Oslo
17. des 51 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til dumping av masser ved Midtre sletter
15. des 51 Oppstart av verneprosses for nasjonalpark i Østmarka
03. des 49 Søknad om mudring i Bergerbukta i Drammen kommune
03. des 49 Søknad om tillatelse til utslipp av dekantvann til Kolbotnvann
november 2020
30. nov 49 Oppstart av arbeidet med vern av 19 skogområder
30. nov 49 Søknad om tillatelse til peling ved Lindøya Øst, Lindøya Vest og Nakkholmen
11. nov 46 Søknad om endring av tillatelse til mottak og forbehandling av matavfall – Ole Haug Nes Gård på Finstadjordet i Lørenskog kommune
10. nov 46 Søknad om utslippstillatelse – anleggsarbeid E18 Lysaker til Ramstadsletta
Frist Høring
desember 2020
21. des Høring av søknad om tillatelse til fysiske tiltak i Drammenselva
17. des Søknad om tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Sæterstranda i Oslo
17. des Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til dumping av masser ved Midtre sletter
15. des Oppstart av verneprosses for nasjonalpark i Østmarka
03. des Søknad om mudring i Bergerbukta i Drammen kommune
03. des Søknad om tillatelse til utslipp av dekantvann til Kolbotnvann
november 2020
30. nov Oppstart av arbeidet med vern av 19 skogområder
30. nov Søknad om tillatelse til peling ved Lindøya Øst, Lindøya Vest og Nakkholmen
11. nov Søknad om endring av tillatelse til mottak og forbehandling av matavfall – Ole Haug Nes Gård på Finstadjordet i Lørenskog kommune
10. nov Søknad om utslippstillatelse – anleggsarbeid E18 Lysaker til Ramstadsletta