Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
august 2022
17. aug 33 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Orkla Foods Norge AS avd. Stabburet Fredrikstad
17. aug 33 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til nytt anlegg for varmforsinking - Råzink AS - Råde kommune
31. aug 35 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Slemmestadbukta og Bjerkåsholmen i Asker kommune
31. aug 35 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og mudring i sjø ved Slottet, Storsand i Asker kommune
september 2022
01. sep 35 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra nytt renseanlegg i Hurdal kommune
01. sep 35 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Gol renseanlegg i Gol kommune
01. sep 35 Høring av økologisk handlingsplan for Oslo og Viken 2022 - 2026
06. sep 36 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Lindøya i Oslo kommune
08. sep 36 Høring av tiltaksplan for opprydding i forurenset sediment utenfor Engelsviken Slipp i Fredrikstad kommune
16. sep 37 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven i forbindelse med bygging av E134 - Oslofjordforbindelsen
Frist Høring
august 2022
17. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Orkla Foods Norge AS avd. Stabburet Fredrikstad
17. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til nytt anlegg for varmforsinking - Råzink AS - Råde kommune
31. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Slemmestadbukta og Bjerkåsholmen i Asker kommune
31. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og mudring i sjø ved Slottet, Storsand i Asker kommune
september 2022
01. sep Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra nytt renseanlegg i Hurdal kommune
01. sep Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Gol renseanlegg i Gol kommune
01. sep Høring av økologisk handlingsplan for Oslo og Viken 2022 - 2026
06. sep Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Lindøya i Oslo kommune
08. sep Høring av tiltaksplan for opprydding i forurenset sediment utenfor Engelsviken Slipp i Fredrikstad kommune
16. sep Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven i forbindelse med bygging av E134 - Oslofjordforbindelsen