Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
april 2024
15. apr 16 Høring av forslag om vern av seks skogområder
09. apr 15 Varsel om oppstart - verneprosess for 7 skogområder
05. apr 14 Høring av tiltaksplan for forurenset grunn ved Løvenskiold skytebaner - Bærum
mars 2024
24. mar 12 Høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven til anleggsarbeid for jernbaneutbygging - Bane NOR - Moss
22. mar 12 Høring av søknad om endring av tillatelse til utfylling i sjø ved Vestre Strandvei 93 i Asker kommune
11. mar 11 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Flå tettbebyggelse - Flå kommune - Flå renseanlegg
08. mar 10 Høring av søknad om tillatelse til dumping og mudring i forbindelse med utbedring av dam ved Store Stølevann i Kongsberg kommune
08. mar 10 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tunnelvaskevann fra renseanlegg i Frogn kommune
01. mar 9 Høring av søknad om tillatelse til mudring ved felles båtanlegg i Moss kommune
februar 2024
29. feb 9 Høring av søknad om tillatelse til utfylling av sand på sandstrender i Fredrikstad kommune
Frist Høring
april 2024
15. apr Høring av forslag om vern av seks skogområder
09. apr Varsel om oppstart - verneprosess for 7 skogområder
05. apr Høring av tiltaksplan for forurenset grunn ved Løvenskiold skytebaner - Bærum
mars 2024
24. mar Høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven til anleggsarbeid for jernbaneutbygging - Bane NOR - Moss
22. mar Høring av søknad om endring av tillatelse til utfylling i sjø ved Vestre Strandvei 93 i Asker kommune
11. mar Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Flå tettbebyggelse - Flå kommune - Flå renseanlegg
08. mar Høring av søknad om tillatelse til dumping og mudring i forbindelse med utbedring av dam ved Store Stølevann i Kongsberg kommune
08. mar Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tunnelvaskevann fra renseanlegg i Frogn kommune
01. mar Høring av søknad om tillatelse til mudring ved felles båtanlegg i Moss kommune
februar 2024
29. feb Høring av søknad om tillatelse til utfylling av sand på sandstrender i Fredrikstad kommune