Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
mars 2023
27. mar 13 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven på Yggeset gjenvinningsstasjon i Asker kommune
23. mar 12 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Hovedøya i Oslo kommune
14. mar 11 Høring av søknad om tillatelse etter forurensingsloven - Sirkel Materialgjenvinning AS på Øra i Fredrikstad
07. mar 10 Høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven til mudring og tildekking ved Rabben i Moss kommune
februar 2023
27. feb 9 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Kjelleråsen småbåthavn i Drammen kommune
24. feb 8 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Hydrovolt AS – Habornveien 60, Øra – Fredrikstad kommune
24. feb 8 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse – Elvika og Bårud avløpsanlegg – Modum kommune
24. feb 8 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av overskuddssnø på Longsdalen, Slynga og Åsvang i Rælingen kommune
17. feb 7 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Kneppeskjær øst i Oslo kommune
01. feb 5 Høring av forvaltningsplan for Igulsrud naturreservat
Frist Høring
mars 2023
27. mar Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven på Yggeset gjenvinningsstasjon i Asker kommune
23. mar Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Hovedøya i Oslo kommune
14. mar Høring av søknad om tillatelse etter forurensingsloven - Sirkel Materialgjenvinning AS på Øra i Fredrikstad
07. mar Høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven til mudring og tildekking ved Rabben i Moss kommune
februar 2023
27. feb Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Kjelleråsen småbåthavn i Drammen kommune
24. feb Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Hydrovolt AS – Habornveien 60, Øra – Fredrikstad kommune
24. feb Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse – Elvika og Bårud avløpsanlegg – Modum kommune
24. feb Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av overskuddssnø på Longsdalen, Slynga og Åsvang i Rælingen kommune
17. feb Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Kneppeskjær øst i Oslo kommune
01. feb Høring av forvaltningsplan for Igulsrud naturreservat