Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
mai 2022
16. mai 20 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til endring – NMK Gol, Fuglehaugen Motorsenter i Gol kommune
02. mai 18 Oppstart av verneplan for 7 skogområder
april 2022
30. apr 17 Oppstart av supplerende vern i Fredrikstad og Våler
29. apr 17 Høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Drammen havn
20. apr 16 Høring om vern av Vassfaret
mars 2022
28. mar 13 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til lagring av miljøsanerte biler – Østfold Bildemontering AS, Bjørnstadmyra i Sarpsborg kommune
25. mar 12 Høring av endring av tillatelse etter forurensningsloven - mengde kasserte kjøretøyer ved Stene Stål Gjenvinning AS avd. Fredrikstad på Øra i Fredrikstad
24. mar 12 Forslag om endring av vernegrense for Dronningberget naturreservat
18. mar 11 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av anlegg – Miljø Norge AS, Vebjørnsvei 5 i Lier kommune
07. mar 10 Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Kongsberg Samlesentral AS, Moane industriområde i Kongsberg kommune
Frist Høring
mai 2022
16. mai Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til endring – NMK Gol, Fuglehaugen Motorsenter i Gol kommune
02. mai Oppstart av verneplan for 7 skogområder
april 2022
30. apr Oppstart av supplerende vern i Fredrikstad og Våler
29. apr Høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Drammen havn
20. apr Høring om vern av Vassfaret
mars 2022
28. mar Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til lagring av miljøsanerte biler – Østfold Bildemontering AS, Bjørnstadmyra i Sarpsborg kommune
25. mar Høring av endring av tillatelse etter forurensningsloven - mengde kasserte kjøretøyer ved Stene Stål Gjenvinning AS avd. Fredrikstad på Øra i Fredrikstad
24. mar Forslag om endring av vernegrense for Dronningberget naturreservat
18. mar Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av anlegg – Miljø Norge AS, Vebjørnsvei 5 i Lier kommune
07. mar Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Kongsberg Samlesentral AS, Moane industriområde i Kongsberg kommune