Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
november 2022
18. nov 46 Høring - søknad om opprydning av forurenset grunn i Svelleveien 23 i Lillestrøm kommune
14. nov 46 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til Follo Truckutleie AS
14. nov 46 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av sorteringsanlegg for metallholdig avfall – Metallco Sortering AS, Øra industriområde i Fredrikstad kommune
11. nov 45 Høring av søknad om endring av tillatelse for Rokke avfallsanlegg og deponi i Halden kommune
11. nov 45 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Øyeren i Indre Østfold kommune
10. nov 45 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og sprengning i forbindelse med legging av vannledning i Glomma og Nipa i Sarpsborg kommune
04. nov 44 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Åsland snødeponi i Oslo kommune
oktober 2022
28. okt 43 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av avløpsvann fra Høgevarde renseanlegg i Flå kommune
24. okt 43 Høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – Geminor i Fredrikstad
13. okt 41 Høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Herføl brygge i Hvaler kommune
Frist Høring
november 2022
18. nov Høring - søknad om opprydning av forurenset grunn i Svelleveien 23 i Lillestrøm kommune
14. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til Follo Truckutleie AS
14. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av sorteringsanlegg for metallholdig avfall – Metallco Sortering AS, Øra industriområde i Fredrikstad kommune
11. nov Høring av søknad om endring av tillatelse for Rokke avfallsanlegg og deponi i Halden kommune
11. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Øyeren i Indre Østfold kommune
10. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og sprengning i forbindelse med legging av vannledning i Glomma og Nipa i Sarpsborg kommune
04. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Åsland snødeponi i Oslo kommune
oktober 2022
28. okt Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av avløpsvann fra Høgevarde renseanlegg i Flå kommune
24. okt Høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – Geminor i Fredrikstad
13. okt Høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Herføl brygge i Hvaler kommune