Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
desember 2021
30. des 52 Høring av revidert søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Verket Moss felt Bk1A
23. des 51 Søknad om tillatelse til utslipp fra del av ny E18 i driftsfase – område E102 og E103 i Bærum kommune
22. des 51 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Alvimterminalen i Sarpsborg kommune
22. des 51 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Bergertjern båthavn i Jevnaker kommune
16. des 50 Høring av besøksstrategi for verneområdene i Tyrifjorden våtmarkssystem
13. des 50 Høring av ny søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Rådhusbrygge 5 i Oslo kommune
10. des 49 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Lakseberget i Sandvika
07. des 49 Søknad om tillatelse - Aass Bryggeri AS, Ole Steens gate 10 i Drammen kommune
01. des 48 Oppstart av arbeid med vern av Lushagen i Hurdal
november 2021
26. nov 47 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra snødeponi i Mjøndalen i Drammen kommune
Frist Høring
desember 2021
30. des Høring av revidert søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Verket Moss felt Bk1A
23. des Søknad om tillatelse til utslipp fra del av ny E18 i driftsfase – område E102 og E103 i Bærum kommune
22. des Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Alvimterminalen i Sarpsborg kommune
22. des Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Bergertjern båthavn i Jevnaker kommune
16. des Høring av besøksstrategi for verneområdene i Tyrifjorden våtmarkssystem
13. des Høring av ny søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Rådhusbrygge 5 i Oslo kommune
10. des Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Lakseberget i Sandvika
07. des Søknad om tillatelse - Aass Bryggeri AS, Ole Steens gate 10 i Drammen kommune
01. des Oppstart av arbeid med vern av Lushagen i Hurdal
november 2021
26. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra snødeponi i Mjøndalen i Drammen kommune