Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
april 2024
15. apr 16 Høring av forslag om vern av seks skogområder
Frist Høring
april 2024
15. apr Høring av forslag om vern av seks skogområder