Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
april 2023
03. apr 14 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Lysakerelva i Oslo kommune
03. apr 14 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Vesterelva i Fredrikstad kommune
10. apr 15 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Bjørvika i Oslo kommune
11. apr 15 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Mills AS avdeling Fredrikstad
14. apr 15 Høring av forvaltningsplaner for Dronningberget og Prinsesseåsen natturreservater
15. apr 15 Høring - forslag om vern med sikte på aktiv naturvernbrenning
18. apr 16 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Ragn-Sells AS avd. Jessheim – Hovinmovegen 158 i Ullensaker kommune
21. apr 16 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Vorma i Eidsvoll kommune
24. apr 17 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Holemskjæret i Asker kommune
26. apr 17 Oppstart av arbeidet med vern av syv skogområder
Frist Høring
april 2023
03. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Lysakerelva i Oslo kommune
03. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Vesterelva i Fredrikstad kommune
10. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Bjørvika i Oslo kommune
11. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Mills AS avdeling Fredrikstad
14. apr Høring av forvaltningsplaner for Dronningberget og Prinsesseåsen natturreservater
15. apr Høring - forslag om vern med sikte på aktiv naturvernbrenning
18. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Ragn-Sells AS avd. Jessheim – Hovinmovegen 158 i Ullensaker kommune
21. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Vorma i Eidsvoll kommune
24. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Holemskjæret i Asker kommune
26. apr Oppstart av arbeidet med vern av syv skogområder