Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Hydrovolt AS – Habornveien 60, Øra – Fredrikstad kommune

Høringsfrist:
24. februar 2023 23.59

Hydrovolt AS søker om tillatelse til å kunne motta og behandle litium-ionbatterier i Habornveien 60, gbnr. 303/1529, i Fredrikstad kommune. 

Publisert 26.01.2023

Bakgrunn

Hydrovolt AS og AS Batteriretur har etablert et felles pilotanlegg for gjenvinning av litium-ion(Li-ion)batterier i Kortbølgen 15B på Øra i Fredrikstad kommune. Driften av gjenvinningsanlegget er i dag regulert i tillatelse (tillatelsesnummer 2017.0921.T) gitt til AS Batteriretur 8. november 2017. I tillegg til drift av gjenvinningsanlegget, regulerer tillatelsen lagring av ulike batterier i Kortbølgen 15B, og i flere havnelagre på Borg havn. Hydrovolt AS ønsker nå å overta driften av gjenvinningsanlegget, og et av havnelagrene. I tillegg planlegger de å starte opp ny aktivitet i Habornveien 60.

Sammendrag av søknaden

Aktivitetene i Habornveien 60 vil være forskning- og utviklingsarbeid (FoU) knyttet til automatisering av utladningen og demonteringen av Li-ionbatterier før de skal gjenvinnes. Det skal i hovedsak benyttes industribatterier i form av el-bilbatterier til dette. Bedriften opplyser at mellomlagring vil skje inne, og at det ikke vil forekomme noen utslipp fra FoU-aktivitetene. Tiltaket krever tillatelse etter forurensningsloven fordi enkelte av batteriene kan være klassifisert som farlig avfall.

Utover den nye aktiviteten i Habornveien 60, skal Hydrovolt også overta drift av batterigjenvinningsanlegget i Kortbølgen 15B, samt enkelte lokaliteter for lagring av batterier på Borg havn. Vi mener det er hensiktsmessig at Hydrovolt AS får en samlet tillatelse for aktivitetene i Habornveien 60 og den aktiviteten som bedriften skal overta i Kortbølgen 15B og på Borg havn.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 24. februar 2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med «høringsuttalelse i sak 2022/25392».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken får søker mulighet til å kommentere disse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
24. februar 2023 23.59