Høring av forvaltningsplan for Igulsrud naturreservat

Høringsfrist:
1. februar 2023

Her er et forslag til forvaltningpslan for Igulsrud naturreservat. Det sendes på høring med frist 1. februar 2023.

Publisert 21.12.2022

Forvaltningsplanen inkluderer også en enkel beøksstrategi og forvaltningsplan med bevaringsmål som følger med som vedlegg.

Hvis du har synspunkter og innspill til plandokumentene så kan du sende de til sfovpost@statsforvalteren.no innen 1. februar 2023 eller i brev til

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Husk å merke innspillet med navn på området innspillet gjelder.

imagep391h.png