Høring om vern av Vassfaret

Høringsfrist:
20. april 2022 23.59

Vi har på høring forslag om vern av Vassfaret i Flå og Nesbyen kommuner i Viken og Sør-Aurdal kommune i Innlandet. Alle som ønsker det kan si sin mening og gi innspill til verneforslaget.

Publisert 14.01.2022

Se mer informasjon i vår nyhettsak om verneforslaget som du finner ved å trykke her.

Merknader til verneforslaget kan sendes skriftlig til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 20. april 2022 på e-post til

sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev til

Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.

Høringsfrist:
20. april 2022 23.59