Oppstart av arbeidet med vern av seks skogområder

Høringsfrist:
21. januar 2022 23.59

Statsforvalteren i Oslo og Viken starter arbeidet med vern av seks skogområder i Viken.

Publisert 14.12.2021

Se informasjon i nyhetssaken ved å trykke på linken til høyre, og send dine innspill innen 21. januar 2022 på:

e-post sfovpost@statsforvalteren.no 

eller i brev:

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2021/36927 og navn på området innspillet gjelder.

Høringsfrist:
21. januar 2022 23.59