Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Alvimterminalen i Sarpsborg kommune

Høringsfrist:
22. desember 2021

Borg Havn IKS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Alvimterminalen i sarpsborg kommune.

Publisert 25.11.2021

Søknad
Borg Havn IKS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Alvimterminalen i
Sarpsborg kommune. Hensikten med mudringen er å øke seilingsdypet for å kunne ta imot større båter til Alvimkaia. Det søkes om mudring av inntil 30 000 m3 sediment innenfor et areal på opptil 121 000 m2. Det planlegges å mudre ned til kote -7,5. Det blir også behov for noe sprenging av berg innenfor deler av tiltaksområdet. Arbeidene vil gjennomføres både fra land og fra lekter. De oppgravde massene skal leveres til godkjent mottak. Tiltaket er planlagt gjennomført så raskt som mulig.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen
22. desember 2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2021/33828.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
22. desember 2021

Kontaktpersoner

Dokumenter