Høring av besøksstrategi for verneområdene i Tyrifjorden våtmarkssystem

Høringsfrist:
16. desember 2021 23.59

Statsforvalteren har utarbeidet en samlet besøksstrategi for verneområdene i Tyrifjorden våtmarkssystem.

Publisert 16.11.2021

Besøksstrategien omfatter alle de fjorten verneområdene i Tyrifjorden våtmarkssystem. Besøksstrategien skal ligge til grunn for videre informasjonsarbeid i verneområdene.

Besøksstrategien finner du i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til besøksstrategien.

En eventuell uttalelse til besøksstrategien gis skriftlig innen 16.12.2021. Uttalelsen merkes med Høringsuttalelse2021/32184 og sendes per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.

Høringsfrist:
16. desember 2021 23.59